logo

Reportaże Biznesowe

Przygotowania do realizacji reportażu biznesowego rozpoczynamy od poznania agendy wydarzenia, które będziemy fotografować. Spotykamy się z organizatorami lub za pośrednictwem telefonu albo e-maila poznajemy potrzeby i cel zdjęć. Pytamy, na jakich elementach spotkania powinniśmy skupić się szczególnie.

Realizując reportaż, nie ingerujemy w zdarzenia. Staramy się pozostać niezauważeni. Dzięki temu uczestnicy mogą czuć się swobodnie. Lubimy zdjęcia nieustawione, naturalne i wieloplanowe.

Pracujemy razem, możemy więc zarejestrować wydarzenie z różnych miejsc jednocześnie. To bardzo pomocne przy reportażu. Zdarzenie widziane przez dwa obiektywy może wyglądać zaskakująco odmiennie.

Z powstałego materiału układamy autorski fotoreportaż, który stanowi spójną całość.